WERKWIJZE

Mijn persoonlijke intuïtieve werkwijze als massagetherapeut vindt aansluiting en handvatten binnen de energieprincipes van de taoïstische leer, de oosterse vijf elementenleer en de chakraleer.

Chinese Geneeskunde

De beweging van levensenergie (Qi) via de meridianen en acupressuurpunten is een aspect dat in de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt ingezet om gezondheid te bevorderen, (preventief) klachten te verminderen en balans aan te brengen (en behouden) op fysiek en/of mentaal-emotioneel niveau. Het biedt houvast om in een vroeg stadium, maar ook bij chronische klachten, bij te sturen waardoor gezondheid en balans verbetert.

 

Lichamelijk-psychische eenheid

Volgens de taoïstische manier van denken is ‘gezondheid’ een vrij stromen van de levensenergie Qi door fijnstoffelijke energiebanen van het lichaam en evenwicht in de lichaam-geest-ziel; de ondeelbare lichamelijk-psychische eenheid van de mens; de organen zijn niet van de gevoelens en de geest niet van lichamelijke processen gescheiden. En op dezelfde wijze is de mens in zijn geheel niet van de hem omringende krachten gescheiden.

 

Taoïsten ontwikkelden een gezondheids- en medisch systeem (Traditionele Chinese Geneeskunde) dat zich naar universele wetmatigheden richt, dat volgens energetische principes behandelt en dat de mens richtlijnen geeft om een lang leven in gezondheid en harmonie te leiden.

 

Dit systeem bestaat uit energie oefeningen (Qi Gong) voor lichaam en geest, ademhalingsoefeningen, meditatie, voedingstherapie, kruidengeneeskunde, acupressuur of acupunctuur, massagetechnieken en moxa.

 

Oosterse Elementenleer


De Chinese filosofie denkt in analogieën, beelden en symbolen. Het is een poëtisch denken, een intuïtief begrijpen van de geheimen van het naamloze, van het Tao.

 

Het Tao manifesteert zich in twee polaire krachten, in yin en yang, die in voortdurende wisselwerking met elkaar staan. Uit de dynamiek van dit krachtenspel ontstaan de vijf elementen; hout, vuur, aarde, metaal en water. Dit zijn geen definitieve, vaststaande verhoudingen, maar veranderingsfasen die de beweging van yin en yang in vijf verschijningsvormen onderverdelen.

 

De Oosterse Elementenleer, de vijf elementen, met hun bijbehorende organen en emoties, spelen hier een belangrijke rol in. Het zijn de vijf elementen van het ‘zijn’ die binnen het yin-yang kader een systeem vormen dat alle fenomenen en bewegingen van de kosmos omvat. De vijf elementen verklaren op zeer aanschouwelijke wijze het verband tussen oorzaak en gevolg en maken een diep begrip van de eigen levensproblematiek en van de (ziekte)geschiedenis van het eigen lichaam.

 

Bron: Opleiding Acupressuur Therapeut | Guita Schuit

Qi follows Yi

De beweging van levensenergie (Qi) via de meridianen en acupressuurpunten is een aspect dat in de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt ingezet om gezondheid te bevorderen, klachten te verminderen en balans aan te brengen (en behouden) op fysiek en/of mentaal-emotioneel niveau.

 

Een belangrijk uitgangspunt daarin is dat het Qi de intentie (Yi) volgt, terwijl het bloed Qi volgt.

Als het hart (het voorstellingsvermogen) er is; volgen de gedachten; als de gedachten zijn aangekomen, volgt het Qi; als het Qi is aangekomen, volgt het bloed en de kracht.’

CHAKRALEER

De chakraleer is afkomstig uit de Indiase Yogatraditie. ‘Chakra betekent zoveel als ‘wiel’ of energiekolk’ in het Sanskriet.

 

Volgens de chakraleer liggen er op de middenlijn van het lichaam chakra’s en aanvullende chakra’s op de handen en voeten. De chakra’s nemen de prana (qi)-energie op en verdelen deze over het lichaam. Deze energiecentra liggen als het ware op de grens tussen het fysieke en zogeheten fijnstoffelijke lichaam, dat het lichaam omgeeft als een omhulsel van energie.

 

Neurofysiologisch gezien gaat men ervan uit dat chakra’s als een soort zenuwvlecht verbonden zijn met een netwerk van kleine kanaaltjes, de nadi’s. Dit netwerk vertoont grote overeenkomsten met de weergave van de meridianen in de Chinese geneeskunde.

ONDERBEWUSTE

Volgens de chakraleer is de toevoer van prana-energie ook van invloed op het geestelijk welzijn van de mens. De chakra’s zijn centra van energetische activiteit waar levensenergie wordt ontvangen, geëxpandeerd en uitgedrukt. Bewust en onbewust. Wil je deze levensenergie vrij laten stromen, dan vraagt dit om je te openen.

 

In je onderbewuste zitten gevoelens, gedachten, imprints, triggers, identificaties, trauma’s, enzovoorts, die je saboteren of ondermijnen in die vrije stroom van energie. Met gericht energiewerk, zoals begeleide introspectie sessie en energetische massage, kunnen we dit onderbewuste uitnodigen, aandacht geven en de vrije stroom van levensenergie, vanuit eigenaarschap, steeds bewuster toelaten en belichamen.

MANNELIJK & VROUWELIJK

Alles wat leeft is opgebouwd uit cellen die bestaan uit een innerlijke energetische mannelijke en vrouwelijke polariteit. Zelfs op het kleinste atoomniveau in de cellen is deze tweedeling aanwezig. De mannelijke kern is de stabiliteit, de vrouwelijke beweging en expansie.

 

Deze twee kosmische polariteiten vragen om evenwicht. En bewustwording van de balans tussen jouw eigen mannelijke en vrouwelijke energie, creëert de bedding voor groei en expansie van jouw potentieel.

 

Bron: Training ‘Into Me I See’ | Rianne Manten

Mystic Meeting | Marloes Nierop

info @ mysticmeeting.com | 06 10924225